SZABÓ M. ÜGYVÉDI IRODA - Lehetünk az Ön ügyvédje!

Szabó M. Ügyvédi Iroda elkötelezetten az Ön jogaiért! Vállaljuk büntetőjogi védelmét az eljárás kezdetétől egészen annak végéig. Szilárd alapú védelmi stratégiánkkal, több mint húsz éves ügyészi és ügyvédi tapasztalattal, az Ön érdekében.

A felesleges aggódás helyett a tisztánlátás érdekében minden ilyen esetben érdemes büntető ügyvéddel konzultálnia. Hiszen már az első (és sokszor az eljárás menetét döntően meghatározó) kihallgatáson fontos, hogy tapasztalt védőügyvéd legyen az Ön segítségére. A hozzáértő és szakszerűen eljáró védőügyvéd  nélkülözhetetlen a büntető eljárás egyes szakaszaiban, az előzetes letartóztatás elrendelése előtt éppúgy mint a bírósági eljárás során. Megbízható jogi támogatást, eligazítást nyújt az ügyfeleknek és segítségével korrigálni lehet a nyomozás és a bírósági eljárás  esetleges kedvezőtlen eredményét is.

Erőteljes büntető ügyvéd

Büntető ügyben nagy a tét. Válasszon profi büntető ügyvédet!

Dr. Szabó M. Attila büntető ügyvéd

Dr. Szabó M. Attila büntető ügyvéd

büntető ügyvédeink

Keressen bennünket, ha:

 

 

  • Büntetőügyben jogi konzultációra van szüksége.
  • Még „nincs ügy”, de várható, hogy a bűnüldöző hatóságok valamilyen okból keresni fogják Önt.
  • Gyanúsítottként kihallgatásra idézték.
  • Önt vagy hozzátartozóját őrizetbe vették.
  • Vádat emeltek Önnel szemben.
  • A büntető bíróság elítélte Önt, amit a másodfokú bírósági eljárás, avagy felülvizsgálat, illetve perújítás során szeretne korrigálni.

Dr. Szabó M. Attila büntető ügyvéd

Dr. Szabó M. Attila
büntető ügyvéd

 

Dr. Hegedűs Antal büntető ügyvéd

Dr. Hegedűs Antal
büntető ügyvéd

 

Lehetünk az Ön ügyvédje.

A büntető ügyvéd feladata

A büntetőügyben védőként eljáró ügyvéd feladata, hogy a nyomozóhatóság erőfölényét ellensúlyozva elősegítse védence büntetőeljárási jogainak érvényesülését, segítse védencét az adott ügyben a legmegfelelőbb védekezési taktika felépítésében, kiválasztásában, hogy az adott büntetőeljárásból a lehető legjobban „jöjjön ki”. A büntető ügyvéd az, aki az előzetes letartóztatásban levő gyanúsítottal korlátozás nélkül érintkezhet, aki – a büntetőeljárási szabályok szerint – megismerheti a védencére vonatkozó iratokat, aki védence érdekében észrevételeket és indítványokat tehet, aki már a nyomozás során felhívhatja a figyelmet az eljáró hatóság esetleges mulasztására, aki szorgalmazhatja a védencét mentő, a büntetőjogi felelősséget csökkentő bizonyítékok beszerzését, bizonyítási eljárások lefolytatását, aki segít védencének eligazodni a változó, esetenként nem egyértelmű – és akár a büntetőjogászok által is különbözőképpen értékelt – büntető anyagi és eljárásjogi jogszabályokban. 

Lehetünk az Ön ügyvédje.

Miben segíthetnek Önnek Ügyvédi Irodánk büntető ügyvédei?

Általában egy büntetőeljárás, mint derült égből a villámcsapás, olyan váratlanul éri az ügyfelet, s míg az eljáró hatóság (rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) előre tervezi az ügyfelet érintő eljárási cselekményt (házkutatás, kihallgatás, őrizetbe vétel), addig az ügyfelet általában felkészületlenül éri a bűnüldöző hatóság adott cselekménye. Az első kihallgatásnak mind lélektanilag, mind nyomozás-taktikailag fontos szerepe van, s az itt tett vallomás ugyanúgy felhasználható bizonyítékként (akár az ügyfél ellen is!), mint bármi más, amit a nyomozás során a nyomozóhatóság bizonyítékként összegyűjt. Épp ezért különösen fontos, hogy már az első kihallgatáson az Ön védelmében olyan személy legyen jelen, aki az Ön érdekét képviseli. Ez a személy az Ön meghatalmazott védőügyvédje, aki ismeri a – utóbbi időkben gyorsan – változó büntető jogszabályokat, a nyomozóhatóság szakmai fogásait („trükkjeit”), s aki hideg fejjel segíti Önt már az első kihallgatás során is.
Mielőtt azt gondolnánk, hogy a büntetőeljárásban a gyanúsított, illetve tanú eljárási pozíciói egyértelműen tisztázottak, látni kell azt is, hogy nem egy esetben a nyomozás során az ügyfelet először tanúként hallgatják ki, majd hónapokkal később ugyanabban a büntetőeljárásban gyanúsítására is sor kerül, annak ellenére, hogy a Legfőbb Ügyészség körlevele szerint, ha már van adat arra, hogy az adott személy büntetőjogi felelőssége felmerülhet, akkor nem célszerű őt tanúként kihallgatni. Épp ezért nemcsak akkor indokolt büntető ügyvéd felkeresése, ha Önt gyanúsítottként idézték egy kihallgatásra, hanem akkor is célszerű lehet, ha tanúként kapott idézést a nyomozóhatóságtól. Ehhez Önnek joga van, mivel a büntetőeljárás során a tanú érdekében is eljárhat ügyvéd, aki jelen lehet a tanú kihallgatásán.
Ezért fontos, hogy ha Ön idézést kapott tanúkénti, vagy gyanúsítotti kihallgatásra, akkor keressen fel büntető ügyvédet, akivel végigbeszélheti, hogy mi történt, mi miatt idézhették Önt. Ennek tükrében lehet kialakítani a gyanúsítotti védekezést, hogy már az első kihallgatás is Önnek megfelelően sikerüljön. A magyar büntetőeljárás felépítése miatt a nyomozati szakban beszerzett bizonyítékoknak – így a gyanúsított vallomásának – nagy szerepe van a büntetőeljárás bírósági szakaszában is, hiszen a nyomozás során beszerzett és írásban rögzített bizonyítékok az eljáró bíró rendelkezésére állnak, így ismeri azokat. Ezért is lényeges, hogy már a nyomozás során megfelelő módon védekezzék, az Önt megillető jogokat gyakorolja. Ehhez indokolt tapasztalt védőügyvéd igénybevétele, aki csak és kizárólag az Ön érdekében jár el, az Ön tényelőadását valónak fogadja el, figyelemmel kíséri az Ön jogainak érvényesülését. Büntető ügyvéd segítsége azért is célszerű, mivel a büntetőeljárás során a védő szorgalmazza a terheltet (gyanúsítottat, vádlottat) mentő körülmények feltárását, a büntetőjogi felelősséget csökkentő adatok beszerzését. A kihallgatás általában kényelmetlen, de sokszor konfliktusos, vagy akár nyomasztó is az ügyfél számára, így ne tegye ki magát olyan helyzetnek, hogy Önnel szemben szakképzett, tapasztalt nyomozók járnak el, míg az Ön érdekében szakember, vagyis védőügyvéd nincs jelen a kihallgatáson. Büntető ügyvéd jelenlétében garantált a gyanúsítotti jogok érvényesülése, a büntetőeljárási szabályok megtartása. A büntetőeljárás bírósági szakaszában szintén célszerű a büntető ügyvéd részvétele, mivel a vádat képviselő ügyész professzionálisan felkészült, maradéktalanul ismeri a büntető jogszabályokat, s az ő feladata az állam büntetőjogi igényének érvényesítése.  Az ügyész ellensúlyozására indokolt igénybe venni büntető ügyvéd segítségét, hogy mindazok az adatok, tények, melyek a vádlott büntetőjogi felelősségét mentik, csökkentik, a vádlottat kedvezőbb színben tüntetik fel, azok a tárgyaláson felvett bizonyítás végén a bíróság rendelkezésére álljanak. Ezen adatok beszerzésére, illetve beszerzésük szorgalmazására a védőügyvéd köteles.

MIÉRT PONT EZ AZ ÜGYVÉDI IRODA?

Bennünket érdemes választani, mert

ÖSSZETETT ÜGYEKBEN NAGY TAPASZTALATTAL RENDELKEZÜNK.

Egy nagyobb ügyvédi irodában van lehetőség arra, hogy összetett ügyekben az egyes részfeladatokra specialistákat vegyünk igénybe. A munkák mennyisége, és volumene adja azt a pluszt, hogy rendszeres gördülékeny együttműködés van a különböző területek ügyvédei között.

SZÜKSÉG ESETÉN - BÜNTETŐ ÜGYEKBEN - 0-24 ÓRÁIG ELÉRHETŐEK VAGYUNK.

Irodánkat bármikor hívhatja. Szükség esetén akár éjszaka, illetve hétvégén is telefonálhat, így elfogás, házkutatás, őrizetbe vétel során nem marad büntető ügyvéd segítsége nélkül.

NEM IjEDÜNK MEG ISMERT NEVEKTŐL...

Sokszor merül fel kérdésként, hogy egyik másik ügyben a közéletből – vagy egy kisebb településen – ismert, vélt vagy valós hatalommal, vagy kapcsolatokkal rendelkező szereplővel szemben vállalunk-e jogi képviseletet. Számunkra ez nem kérdés. Igen.

MAJDNEM MINDEN JOGTERÜLETET LEFED AZ ÜGYVÉDI TÁRSULÁSUNK.

Válás, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, ingatlan ügyek, céges ügyek, büntető ügyek Ügyvédi Társulásunkban különböző jogterületek specialistái dolgoznak csapatban, így állandó elérhetőséggel mellett a legszélesebb jogi palettával állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EGYEDÜLÁLLÓ SZAKMAI TAPASZTALAT ÁLL RENDELKEZÉSRE ÜGYVÉDEINK RÉVÉN.

Irodánk vezető ügyvédei több évtizedes ügyvédi és ügyészi tapasztalattal rendelkeznek a büntető ügyek területén, tudományos és jogalkotó munkásságuk mellett.

A NEVÜNK GARANCIA A KORREKT ELJÁRÁS KIKÉNYSZERÍTÉSÉRE.

A tagok közéleti, állami és piaci szakmai múltja garancia a tisztességes, megbízható és magas szintű szakmai munkára.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

10 + 15 =

1061 Budapest
Liszt Ferenc tér 11.
2.em. 21
kapucsengő: 21
Tel:+36 70 600 1650
iroda@szabom.hu