Szabó M. Ügyvédi Iroda

Erőteljes büntető Ügyvéd
Hívjon most!Dr. Szabó M. Attila büntető ügyvéd

Büntetőügyben nagy a tét.
Válasszon profi büntető ügyvédet!

Dr. Szabó M. Attila

A felesleges aggódás helyett a tisztánlátás érdekében minden ilyen esetben érdemes büntető ügyvéddel konzultálnia.

Már az első (és sokszor az eljárás menetét döntően meghatározó) kihallgatáson fontos, hogy tapasztalt védőügyvéd legyen az Ön segítségére.

A hozzáértő és szakszerűen eljáró védőügyvéd  nélkülözhetetlen a büntetőeljárás egyes szakaszaiban, a letartóztatás elrendelése előtt éppúgy, mint a bírósági eljárás során.

Irodánk megbízható jogi támogatást, eligazítást nyújt az ügyfeleknek és segítségével korrigálni lehet a nyomozás és a bírósági eljárás  esetleges kedvezőtlen eredményét is.

Szabó M. Ügyvédi Iroda elkötelezetten az Ön jogaiért! Vállaljuk büntetőjogi védelmét az eljárás kezdetétől egészen annak végéig. Szilárd alapú védelmi stratégiánkkal, több mint húsz éves ügyészi és ügyvédi tapasztalattal, az Ön érdekében.

Keressen bennünket ha:

  • Büntetőügyben jogi konzultációra van szüksége.
  • Még „nincs ügy”, de várható, hogy a bűnüldöző hatóságok valamilyen okból keresni fogják Önt vagy hozzátartozóját.
  • Gyanúsítottként vagy tanúként kihallgatásra idézték.
  • Önt vagy hozzátartozóját őrizetbe vették.
  • Vádat emeltek Önnel szemben.
  • A büntető bíróság elítélte Önt, amit a másodfokú bírósági eljárás, avagy felülvizsgálat, illetve perújítás során szeretne korrigálni.
  • Büntetés-végrehajtási ügyekben való képviseletet szeretne

A büntető ügyvéd feladata

A büntetőügyben védőként eljáró ügyvéd feladata, hogy a nyomozóhatóság erőfölényét ellensúlyozva elősegítse védence büntetőeljárási jogainak érvényesülését, segítse védencét az adott ügyben a legmegfelelőbb védekezési taktika felépítésében, kiválasztásában, hogy az adott büntetőeljárásból a lehető legjobban „jöjjön ki”.

A büntető ügyvéd az, aki a letartóztatásban levő gyanúsítottal korlátozás nélkül érintkezhet, aki – a büntetőeljárási szabályok szerint – megismerheti a védencére vonatkozó iratokat, aki védence érdekében észrevételeket és indítványokat tehet, aki már a nyomozás során felhívhatja a figyelmet az eljáró hatóság esetleges mulasztására, aki szorgalmazhatja a védencét mentő, a büntetőjogi felelősséget enyhítő bizonyítékok beszerzését, bizonyítási eljárások lefolytatását, aki segít védencének eligazodni a változó, esetenként nem egyértelmű – és akár a büntetőjogászok által is különbözőképpen értékelt – büntető anyagi- és eljárásjogi jogszabályokban.

Miben segíthetnek Önnek Ügyvédi Irodánk büntető ügyvédei?

Általában egy büntetőeljárás, mint derült égből a villámcsapás, olyan váratlanul éri az ügyfelet, s míg az eljáró hatóság (rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ügyészség) előre tervezi az ügyfelet érintő eljárási cselekményt (házkutatás, kihallgatás, őrizetbe vétel), addig az ügyfelet általában felkészületlenül éri a bűnüldöző hatóság adott  eljárási cselekménye. Az első kihallgatásnak mind lélektanilag, mind nyomozás-taktikailag fontos szerepe van, s az itt tett vallomás ugyanúgy felhasználható bizonyítékként (akár az ügyfél ellen is!), mint bármi más, amit a nyomozás során a nyomozóhatóság bizonyítékként összegyűjt. Épp ezért különösen fontos, hogy már az első kihallgatáson az Ön védelmében olyan személy legyen jelen, aki az Ön érdekét képviseli. Ez a személy az Ön meghatalmazott védőügyvédje, aki ismeri a – utóbbi időkben gyorsan – változó büntető jogszabályokat, a nyomozóhatóság szakmai fogásait („trükkjeit”), s aki hideg fejjel segíti Önt már az első kihallgatás során is.

Mielőtt azt gondolnánk, hogy a büntetőeljárásban a gyanúsított, illetve tanú eljárási pozíciói egyértelműen tisztázottak, látni kell azt is, hogy nem egy esetben a nyomozás során az ügyfelet először tanúként hallgatják ki, majd hónapokkal később ugyanabban a büntetőeljárásban gyanúsítására is sor kerül, annak ellenére, hogy a Legfőbb Ügyészség körlevele szerint, ha már van adat arra, hogy az adott személy büntetőjogi felelőssége felmerülhet, akkor nem célszerű őt tanúként kihallgatni. Épp ezért nemcsak akkor indokolt büntető ügyvéd felkeresése, ha Önt gyanúsítottként idézték egy kihallgatásra, hanem akkor is célszerű lehet, ha tanúként kapott idézést a nyomozóhatóságtól. Ehhez Önnek joga van, mivel a büntetőeljárás során a tanú érdekében is eljárhat ügyvéd, aki jelen lehet a tanú kihallgatásán.

Ezért fontos, hogy ha Ön idézést kapott tanúkénti, vagy gyanúsítotti kihallgatásra, akkor keressen fel büntető ügyvédet, akivel végigbeszélheti, hogy mi történt, mi miatt idézhették Önt, eljárási jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon. Ennek tükrében lehet kialakítani a gyanúsítotti védekezést, hogy már az első kihallgatás is Önnek megfelelően sikerüljön. A magyar büntetőeljárás felépítése miatt a nyomozati szakban beszerzett bizonyítékoknak – így a gyanúsított vallomásának – nagy szerepe van a büntetőeljárás bírósági szakaszában is, hiszen a nyomozás során beszerzett és írásban rögzített bizonyítékok az eljáró bíró rendelkezésére állnak, így ismeri azokat. Ezért is lényeges, hogy már a nyomozás során megfelelő módon védekezzék, az Önt megillető jogokat gyakorolja. Ehhez indokolt tapasztalt védőügyvéd igénybevétele, aki csak és kizárólag az Ön érdekében jár el, az Ön tényelőadását valónak fogadja el, figyelemmel kíséri az Ön jogainak érvényesülését. Büntető ügyvéd segítsége azért is célszerű, mivel a büntetőeljárás során a védő szorgalmazza a terheltet (gyanúsítottat, vádlottat) mentő körülmények feltárását, a büntetőjogi felelősséget csökkentő adatok beszerzését.

A kihallgatás általában kényelmetlen, de sokszor konfliktusos, vagy akár nyomasztó is az ügyfél számára, így ne tegye ki magát olyan helyzetnek, hogy Önnel szemben szakképzett, tapasztalt nyomozók járnak el, míg az Ön érdekében szakember, vagyis védőügyvéd nincs jelen a kihallgatáson. Büntető ügyvéd jelenlétében garantált a gyanúsítotti jogok érvényesülése, a büntetőeljárási szabályok megtartása.

A büntetőeljárás bírósági szakaszában szintén célszerű a büntető ügyvéd részvétele, mivel a vádat képviselő ügyész professzionálisan felkészült, maradéktalanul ismeri a büntető anyagi- és eljárási jogszabályokat, s az ő feladata az állam büntetőjogi igényének érvényesítése.  A vádhatóság által képviselt állami büntetőhatalom fellépésének ellensúlyozására indokolt igénybe venni büntető ügyvéd segítségét, hogy mindazok az adatok, tények, melyek a vádlott büntetőjogi felelősségét cáfolják, enyhítik, a vádlottat kedvezőbb színben tüntetik fel, azok a tárgyaláson felvett bizonyítás végén a bíróság rendelkezésére álljanak. Ezen adatok beszerzésére, illetve beszerzésük szorgalmazására a védőügyvéd köteles.