SZABÓ M. ÜGYVÉDI IRODA - Lehetünk az Ön ügyvédje!

Dr. Szabó M. Attila ügyvéd, a KNYF volt csoportvezető katonai ügyésze

.

Lehetünk az Ön ügyvédje.

Katonai büntetőjog

A katonai büntetőjog eljárási jog szempontjából részben eltér a „civil” büntetőeljárástól. Önmagában már az érintettek köre szempontjából is különleges, hiszen katonai büntetőeljárás a Magyar Honvédség tényleges állományú, illetve a Rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjával szemben folyhat. A személyi körből látható, hogy olyanokról van szó, akik a szolgálatot – szerződés, vagy hivatásos jogviszony alapján – önként vállalták.

Ha katonai ügyészi múlttal keres ügyvédet, hívjon!

profi büntető ügyvéd

Keressen, ha:

  • Katonai Bíróságnál vádat emeltek Ön ellen,
  • fegyelmi eljárást indítottak Önnel szemben,
  • a parancsnok nyomozást rendelt el Ön ellen,
  • büntetés-végrehajtás állományában tartozik, és egy fogvatartott feljelentette,
  • ha hivatali bántalmazás, vagy vesztegetés miatt indítottak Ön ellen eljárást,
  • katonai bűncselekmény áldozata.

Dr. Hegedűs Antal büntető ügyvéd

Dr. Hegedűs Antal
volt dandártábornok
a Katonai Ügyészség volt vezetője

KATONAI BÜNTETŐÜGYVÉD

Katonai büntetőjog

A katonai bűncselekményként szabályozott törvényi tényállások egy része vagy nem fordul elő a civil életben (pl. szökés, önkényes eltávozás, bujtogatás, elöljárói intézkedés elmulasztása, szolgálatban kötelességszegés), vagy vannak ugyan hasonló jellegű tényállások, de enyhébb elbírálás alá esnek, ha a civil életben, a munkáltató és a munkavállaló között valósulnak meg (elöljáró, vagy szolgálati közeg elleni erőszak, szolgálati tekintély megsértése, alárendelt megsértése). A katonai bűncselekmények vizsgálatánál ezért is fontos az adott fegyveres, illetve rendvédelmi szerv, illetőleg a konkrét alakulat ismerete, a belső életének vizsgálata az eljárás során. A katonai büntetőeljárás specialitása az is, hogy katonai vétség miatt indult eljárásban nyomozóhatóságként – a katonai ügyész felügyelete és irányítása alatt – az állományilletékes parancsnok is eljárhat, illetve, hogy katonai vétség miatt folytatott eljárásban lehetőség van arra, hogy a nyomozást követően ne kerüljön sor vádemelésre, hanem az állományilletékes parancsnok – a katonai ügyész döntése alapján – fegyelmi fenyítést szabjon ki büntetőjogi szankció helyett.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

3 + 9 =

1061 Budapest
Liszt Ferenc tér 11.
2.em. 21
kapucsengő: 21
Tel:+36 70 600 1650
iroda@szabom.hu